Analiza wody cz. 5

W elektrolizie rozcieńczonego ługu sodowego czy potasowego stosujemy elektrody żelazne, prąd 12 voltowy. W tym przypadku mamy w roztworze; KOH à K + OH; pod wpływem prądu K wz. Na dąży do katody, oddaje jej swój ładunek elektryczności, przechodzi w stan metalowy i rozkłada wodę; wodoro-tlen po oddaniu ładunku swego anodzie wobec niemożności istnienia samodzielnego przeobraża się w wodę i daje tlen, i tutaj wodór i tlen wywiązują się w stosunku objętościowym 2:1.

Jasną jest rzeczą, że mamy tutaj do czynienia nic z prostą bezpośrednią analizą wody, lecz ze zjawiskiem złożonym, którego następstwem pośrednim, wtórnym jest otrzymanie wodoru i tlenu w stosunku ilościowym, jaki okazuje skład wody.

Rozkład wody pod wpływem ciepła czyli w bardzo wysokiej temperaturze zauważył w r. 1847 W. Qrove, mianowicie spostrzegł on, że kropla platyny ze stopionego drutu w płomieniu tlenowodorowym, kiedy spadła do wody wywiązała mieszaninę piorunującą czyli rozłożyła wodę. Z tego wypłynął prosty wniosek, że w tej samej temperaturze, w której powstaje, rozkłada się również woda. Zagadnienie rozkładu wody w wysokiej temperaturze wydawało się niezrozumiałe, dopóki H. Sainte Claire Deville nie wprowadził do nauki pojęcia dysocjacji termicznej, przy czym posłużył się analogią tej przemiany stanu chemicznego substancji z parowaniem.

 

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  – tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań
  – Producent sauny suchej
  partner na studniówkę nowy sącz
  partner na wesele kraków
  partner na wesele małopolska
  Pasmanteria dekoracyjna
  pasty dla palaczy
  pasza dla konia
  pasza dla królików
  pasza dla kur

 2. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  partner na studniówkę nowy sącz
  partner na wesele kraków
  partner na wesele małopolska
  Pasmanteria dekoracyjna
  pasty dla palaczy
  pasza dla konia
  pasza dla królików
  pasza dla kur